" style="position:absolute;left:116px;top:2152px;width:257px;height:85px;">

Holder du markøren over aktuelt kurs popper det opp mer info. Trykker du på kursnavnet kommer info opp som egen fil.