Forsiden
Skrubbedalsveien 7, Stoa, 4848 Arendal. Tlf 37025500. Org.nr 989 261 983

Mail: post@agder-storbilskole.no Storbilvasken
Forsiden Nyheter Om oss ADR Daglig kontroll Kalender 2018 vinter/vår Klasse B96 og BE Klasse C og CE Klasse C1 og C1E Klasse D Klasse D1 og D1E Lastebilkran Maskinfører Storbilvasken Traktor Truckfører YSK Etterutdanning 35t YSK Grunnutdanning 140t

26 februar 2018

Forsiden


Klasse B96 og BE


Nye regler fra 19. januar 2013:

Er klasse BE tatt for første gang på ovennevnte dato eller senere, må tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskride 3500 kg. Overskrides denne vekten, må føreren ha klasse C1E selv om bilen «tilhører» klasse B.

Person som har tatt klasse BE før 19. januar 2013, slipper å ta hensyn til tilhengerens tillatte totalvekt. Det er tilstrekkelig å kontrollere bilens tekniske begrensninger i form av tillatt hengervekt (maksimal aktuell totalvekt for tilhenger) og tillatt vogntogvekt (summen av bilens og tilhengerens aktuelle totalvekter.).

Fra 19. januar 2013 kan klasse B kode 96 være et alternativ til klasse BE, jf. forrige side om Klasse B (personbil). Alt etter hvilken bil og tilhenger du disponerer, må du selv finne ut om klasse B kode 96 eller klasse BE er den beste løsningen.        -www.vegvesen.no


Klasse BE:

For å kunne kjøre opp til bil med henger må man ha klasse B førerkort.

Obligatorisk for bil m/henger er:


Klasse B96:

Obligatorisk for bil m/henger inntil 4250 kg er: